CompTIA Poland

Członkostwo w CompTIA

CompTIA przywiązuje duża wagę do zaspokajania potrzeb swoich członków. Przykładem tych starań jest wspieranie budowania powiązań pomiędzy naszymi członkami za pomocą bezpośrednich i wirtualnych spotkań tematycznych w celu nawiązywania kontaktów, dzielenia się najlepszymi praktykami i współpracy przy rozwiązywaniu konkretnych problemów w branży.

CompTIA oferuje też swoim członkom szeroki wybór narzędzi biznesowych, zasobów i treści szkoleniowych opracowanych przez specjalistów branżowych w celu wspierania rozwoju branży IT. Ponadto CompTIA oferuje swoim członkom bezpłatny dostęp do wszystkich swoich szczegółowych badań branżowych dotyczących istotnych obszarów takich jak cyberbezpieczeństwo, usługi zarządzane, kadra IT czy ekologiczne („zielone”) technologie IT.

Inną istotną korzyścią, jaką daje członkostwo w CompTIA, są zniżki na wszystkie certyfikaty i referencje udzielane przez CompTIA. Co więcej – wszyscy członkowie CompTIA mogą korzystać ze znacznych zniżek na tak atrakcyjne usługi jak wynajem samochodów, wysyłki, ubezpieczenie i artykuły biurowe.

Aby dowiedzieć się więcej na temat członkostwa w CompTIA, kliknij.

Dlaczego właśnie CompTIA?

Nawet w czasach, kiedy gospodarka przeżywa trudności, technologie informatyczne to szybko rozwijająca się branża, a zasób wiedzy profesjonalistów IT odgrywa niezwykle istotną rolę. Programy certyfikacyjne CompTIA pomagają szkolić i identyfikować wykwalifikowanych pracowników o szerokiej wiedzy i łączyć ich z poszukującymi takich pracowników pracodawcami. Uzyskanie certyfikatu stanowi świadectwo nie tylko posiadania odpowiednich umiejętności, lecz także oddanego i profesjonalnego podejścia do pracy w branży informatycznej, która wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Certyfikaty CompTIA cieszą się takim zaufaniem wśród pracodawców, gdyż przekładają się bezpośrednio na ich sukces. Proces opracowywania egzaminów w CompTIA odbywa się przy udziale międzynarodowych grup fokusowych i specjalistów merytorycznych z całego świata w celu ustalania programów, tworzenia, doskonalenia i testowania egzaminów w wersji beta. Certyfiakty CompTIA są tworzone z wykorzystaniem wiedzy specjalistów i liderów w branży zarówno z publicznego jak i prywatnego sektora, w tym firm i organizacji szkoleniowych, środowiska akademickiego i administracji państwowej.

Autoryzowany Program Partnerski CompTIA

Celem Autoryzowanego Programu Partnerskiego CompTIA jest wspieranie partnerów biznesowych CompTIA w zakresie ich wpływów rynkowych poprzez umacnianie ich pozycji jako liderów w branży za pomocą potężnych narzędzi handlowych i marketingowych, zwiększenia zasobów i bliższych powiązań z systemem szkoleniowym.

Program ten ma na celu:

  • Zwiększenie dochodów partnerów poprzez oferowanie dużych możliwości rynkowych, bodźców i korzyści finansowych
  • Zwiększenie wpływów rynkowych, tempa rozwoju i wyników dzięki prężnym zasobom, narzędziom i wsparciu
  • Wzbogacenie procesu szkolenia, podniesienie kwalifikacji kursantów i poziomu zadowolenia klientów dzięki naszym wspólnym wysiłkom

Partnerzy w zakresie usług szkoleniowych
Dla firm świadczących usługi szkoleniowe, głównie w zakresie szkoleń IT w formie zajęć w ośrodku, zajęć wirtualnych lub mieszanych.

Partnerzy w zakresie treści szkoleniowych
Dla firm oferujących treści szkoleniowe, opracowujących materiały szkoleniowe, takie jak podręczniki dla wykładowców i kursantów, materiały do kursów typu eLearning i przygotowujących do egzaminów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego programu, prosimy o kontakt na adres capp@comptia.org.

Certyfikaty CompTIA

CompTIA A+
Ten przeznaczony dla początkujących techników IT program obejmuje obsługę profilaktyczną, podstawy pracy w sieci, instalacje, rozwiązywanie problemów, umiejętności komunikacji oraz profesjonalizm.

CompTIA Network+
Program przeznaczony dla profesjonalistów pracujących w sieci. Egzamin CompTIA Network+ obejmuje zarządzanie, utrzymywanie, rozwiązywanie problemów, obsługę i konfigurację podstawowych infrastruktur sieciowych.

CompTIA Security+
Dla doświadczonych profesjonalistów w dziedzinie bezpieczeństwa.Egzamin CompTIA Security+ obejmuje bezpieczeństwo systemu, infrastrukturę sieci, kryptografię, oceny i audyty.

Aby dowiedzieć się więcej na temat certyfikatów CompTIA, kliknij tutaj.

Aby kupić kupon na certyfikat CompTIA, prosimy odwiedzić Giełdę CompTIA (CompTIA Marketplace). Aby znaleźć najbliższy ośrodek egzaminacyjny, prosimy kliknąć tutaj.

Logowanie się na Portalu Programu Partnerskiego CompTIA

Logując się na tym portalu Autoryzowani Partnerzy CompTIA mogą uzyskać dostęp do informacji o programie, zasobów marketingowych i handlowych.

Zaloguj się na Portalu Programu Partnerskiego